Hradiště Vrcovice na Písecku. Otázka způsobu obživy a podoby výšinných sídlišť z přelomu starší a střední doby bronzové


Hlavní řešitel na KAR: PhDr. Petr MENŠÍK, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2013-060
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2013-2013