Ing. Kamil ECKHARDT

ICT technik katedry archeologie
e-mail eckhardt@kar.zcu.cz
telefon  377635106
kancelář  SP410

Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Specializace

správce počítačové sítě, internetové stránky, programování a zpracování dat

Výzkumné projekty

Ostatní projekty
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.