doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.

Fotografie
vedoucí katedry archeologie
předseda vědeckého výboru konference CABE
vyučující katedry archeologie
 
e-mail vareka@kar.zcu.cz
telefon  377635113,5150
konzultační/úřední hodiny  Út 13:00 - 14:00, SP 406
St 13:00 - 14:00, SP406, úřední hodiny
kancelář  SP416

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

ARSE2 Archeologie raně středověké Evropy 2
ASN3 Archeologie středověku a čas. novověku 3
ASN4 Vybrané problémy archeologie středověku
BP Závěrečná bakalářská práce
CSN3 Cvičení z archeologie středověku 3
CSN4 Cvičení z archeologie středověku
DMA Diplomová práce magisterská
DUM Vesnický dům ve střední Evropě
KRAJ Krajinná archeologie
LAB2 Laboratorní cvičení 2
LAB3 Laboratorní cvičení 3
LAB4 Laboratorní cvičení 4
NMS2 Archeologie novověku a současnosti 2
SEA1 Seminář pro archeologii 1
SEA2 Seminář pro archeologii 2
SEA3 Seminář pro archeologii 3
SEA4 Seminář pro archeologii 4
SEM1 Archeologický seminář 1
SEM2 Archeologický seminář 2
SEM3 Archeologický seminář 3
SEM4 Archeologický seminář 4
TEM2 Terénní metody archeologie 2
TEP1 Terénní praxe 1
TER1 Terénní praxe 1
TER2 Terénní praxe 2
UDA2 Úvod do archeologie 2
UTA Úvod do terénních aktivit v archeologii