doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.

vedoucí katedry archeologie
vyučující katedry archeologie
vědecko-výzkumný pracovník
vědecko-výzkumný pracovník
vědecko-výzkumný pracovník

e-mail vareka@kar.zcu.cz
telefon  377635113,5150
konzultační/úřední hodiny  St 13:00 - 14:00, SP406, úřední hodiny
kancelář  SP416

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

1985 - 1989 studium archeologie na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze

1989 studijní pobyt na Humboldtově Universitě v Berlíně

1991 - 1996 externí postgraduální studium v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filosofické fakulty University Karlovy v Praze

1992 - 1993 studijní pobyt na Universitě v Oxfordu (St. Anthony's College)

1989 - 1990 pracuje v Pražském ústavu památkové péče a ochrany přírody

1991 - 1993 Archeologický ústav AV ČR v Praze

1993 - 1998 Ústav archeologické památkové péče středních Čech v Praze

1998 - 1999 občanské sdružení Archaia

od roku 1998 přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni

od roku 2000 pracuje na Katedře archeologie v Plzni

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.