PhDr. Petr KRIŠTUF, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry archeologie
předseda organizačního výboru konference PPA
 
e-mail pkristuf@kar.zcu.cz
telefon  377635163
kancelář  SP413
osobní stránky  http://zcu.academia.edu/PetrKrištuf

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

ADV Archeologie digitálního věku - cvičení
APKD Archeologie pravěkých komunit
APR3 Archeologie pravěku 3 - cvičení
EKX Exkurze
LAB1 Laboratorní cvičení 1
LAB2 Laboratorní cvičení 2
LAB3 Laboratorní cvičení 3
LAB4 Laboratorní cvičení 4
PAA Přehled archeologie pro antropology
PRHB Pravěk
SMA1 Archeologický seminář 1
SMA2 Archeologický seminář 2
SMA5 Archeologický seminář 5
TAM1 Teorie a metoda archeologie 1 - cvičení
TAM3 Teorie a metoda archeologie 3
VOBA Významné objevy evropské archeologie
ZNA Znalost artefaktů