PhDr. Josef HLOŽEK, Ph.D.

Fotografie zástupce vedoucího katedry archeologie
člen redakční rady Castellologica bohemica
vyučující katedry archeologie
člen vědeckého výboru konference CABE
předseda organizačního výboru konference CABE
 
e-mail hlozek@kar.zcu.cz
telefon  377635145
konzultační/úřední hodiny  Út 8:00 - 9:00
St 8:00 - 9:00
kancelář  SP410

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

AST5 Archeologie středověku až novověku 5
KAR/TEPA Terénní praxe
KRAS2 Seminář k nedestruktivní archeologii 2
OPE Archeologie hradů
REG Archeologie jižních a západních Čech
RSA Doklady rituálů, symbolů a náboženství
STU1D Studie1
STU2D Studie2
STU3D Studie3
TEP1 Terénní praxe 1
TEP2 Terénní praxe 2
TEPS Základy technologie pravěku a středověku
TER1 Terénní praxe 1
TER2 Terénní praxe 2
VS1D Vedení seminářů 1
VS2D Vedení seminářů 2
VS3D Vedení seminářů 3