Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.

Fotografie
vědecko-výzkumný pracovník katedry archeologie
vyučující katedry archeologie
 
e-mail capekla@kar.zcu.cz, capekla.st@gmail.com
telefon  377635169
konzultační/úřední hodiny  St 14:00 - 16:00, SO136 - laboratoř, jindy pouze po předchozí domluvě
kancelář  SO138 - laboratoř
osobní stránky  https://zcu.academia.edu/LadislavČapek

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

AST3 Archeologie středověku až novověku 3
AST4 Archeologie středověku až novověku 4 - cvičení
AST5 Archeologie středověku až novověku 5
KAN Konzervace archeologických nálezů
KRAS2 Seminář k nedestruktivní archeologii 2
MAMK Metody výzkumu keramiky
REG Archeologie jižních a západních Čech
TEA Terénní aktivity