Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů


Hlavní řešitel na KAR: Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2014039
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2014-2016