Prezentace a zpřístupnění archeologické srovnávací sbírky pro potřeby studia archeologie


Hlavní řešitel na KAR: PhDr. Petr KRIŠTUF, Ph.D.
Číslo projektu:F1412/2012/F5a
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2012

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Důležitou součástí studia archeologie, je seznámení studentů s artefakty jednotlivých období lidské minulosti. Studium artefaktů minulých lidských kultur je proto významnou náplní některých kurzů na katedře archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Z tohoto hlediska jsou páteří bakalářského studijního oboru Archeologie v Plzni kurzy Archeologie pravěku 1 - 5 a Archeologie středověku až novověku 1 - 5. Všech 10 kurzů je koncipováno jako 2 hodiny přednášky a 3 hodiny cvičení týdně, a právě ve cvičeních jsou studenti seznamováni s artefaktovou náplní jednotlivých archeologických kultur a období. To se děje pomocí obrazových prezentací a nebo ukázkou skutečných artefaktů ze srovnávací sbírky katedry archeologie v Plzni. Katedra postupně buduje tuto sbírku na základě darů jednotlivých muzeí. V současné době sbírka čítá několik set artefaktů z různých období. Pro přípravu studentů na zkoušky i budoucí profesi je seznámení s konkrétními artefakty nenahraditelné. V současné době však mají tuto možnost pouze na cvičeních , jelikož vzhledem k ochraně sbírky jsou předměty uloženy v depozitáři katedry archeologie a tím pádem studentům nepřístupné. Srovnávací sbírka tak v současné době není využita adekvátním způsobem. Cílem předkládaného projektu je umožnit studentům výše zmíněných předmětů, ale i dalším zájemcům, samostudium vybraných artefaktů srovnávací sbírky, a tim inovovat tyto kurzy. Samostudium v současné době....