Struktura sídlištního areálu z mladší doby bronzové


Hlavní řešitel na KAR: doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Číslo projektu:404/01/1407
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2001-2002