Časně eneolitická příkopová ohrazení v Čechách. Interpretace jejich účelu a společenského významu


Hlavní řešitel na KAR: PhDr. Petr KRIŠTUF, Ph.D.
Číslo projektu:15-02453S
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2015-2017