Proměněná země: interdisciplinární výzkum vlivu třicetileté války na venkovskou krajinu Čech.


Hlavní řešitel na KAR: doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Číslo projektu:15-03380S
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2015-2017

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

spoluřešitelský projekt