Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage (iC-ACCESS)


Hlavní řešitel na KAR: doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Číslo projektu:HERA.15.092
Období řešení:2016-2019

SPOLUŘEŠITELÉ: