Archeologie temného dědictví. Nacistické a komunistické tábory na pomezí Bavorska a Čech


Hlavní řešitel na KAR: Mgr. et Mgr. Michal PREUSZ, Ph.D.
Období řešení:2021-2023

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu “Archeologie temného dědictví. Nacistické a komunistické tábory na
pomezí Bavorska a Čech” je prezentace temného kulturního dědictví, jímž jsou jednotlivé
nacistické a komunistické tábory ležící na pomezí Bavorska a Čech. Projekt je postaven na
spolupráci Technické vysoké školy v Deggendorfu, která dlouhodobě pracuje na
neinvazivních technologiích k dálkovému průzkumu zemského povrchu a podpovrchových
struktur, s Katedrou archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, která je
jediným českým specializovaným pracovištěm orientovaným na archeologický výzkum
temného dědictví 20. století. V rámci projektu budou dokumentovány a prezentovány
opomenuté památky, jimiž jsou vybrané poboční tábory centrálního KZ Flossenbürg a
komunistické tábory na Jáchymovsku. Nejcennějším výstupem projektu bude detailní
dokumentace těchto opomíjených památek 20. století, která bude základem pro moderní
formy prezentace a zvyšování povědomí o nich. Zároveň poslouží jako podklad pro
posílení jejich památkové ochrany (budou předány Národnímu památkovému ústavu v
Plzni a Lokti) a budou využívány při sběru vzpomínek pamětníků (pod vedením partnera
Post Bellum). Veškeré výsledky projektu budou edukativně prezentovány široké veřejnosti
na obou stranách hranice, neboť i temné stránky historie jsou nedílnou součástí
společného kulturního dědictví regionu. Projekt přispěje k pochopení společné regionální
identity, podpoření přátelských česko-bavorských vztahů, posílení humanity a demokracie
v příhraničním prostoru prostřednictvím informací o společné historii a konsekvencích
represe.