prof. PhDr. Martin GOJDA, CSc., DSc.

Fotografie
vyučující katedry archeologie
 
e-mail gojda@kar.zcu.cz, martin.gojda@seznam.cz
telefon  377635109
kancelář  SP421

Výzkumná a odborná činnost

Specializace

Krajinná a sídelní archeologie, Leteckoarcheologický průzkum a letecká fotografie, Teorie a metodologie v archeologii, Raný středověk

Výzkumné projekty