Výzkumná a odborná činnost

[2022]

Výzkumné projekty

8F18004 - JPICH Heritage in Changing Environments
Řešitel na KAR:   doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2022