Katedra archeologie (KAR)

vedoucí:
  doc. PhDr. Pavel VAŘEKA Ph.D.
vareka@kar.zcu.cz Sedláčkova 15
30614 Plzeň
Tel: 377635101
Fax: 377635102
http://www.kar.zcu.cz
zástupce vedoucího:
  PhDr. Josef HLOŽEK Ph.D.
j.hlozek@post.cz, hlozek@kar.zcu.cz
tajemnice:
  Mgr. Sabina MATTOVÁ Ph.D.
mattova@kar.zcu.cz
sekretářka:
   Hana KROPÁČOVÁ VESELÁ
veselah@kar.zcu.cz

Aktuálně

03.04.2020
Milé studentky, studenti, stále se předpokládá, že státní závěrečné zkoušky (SZZ) budou konány prezenční formou. Termín konání SZZ prozatím nebyl stanoven. Předpokládá se v...    >>>

01.04.2020
FF ZČU prodloužila lhůtu pro podání přihlášky ke studiu na 30.dubna 2020. ...    >>>

24.03.2020
Vážení studenti, dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ pro studijní pobyty v zahraničí v ak. roce 2020/21 se bohužel vzhledem k situaci nemůže konat na základě osobního po...    >>>

19.03.2020
Vážení a milí kolegové, studenti, akademičtí pracovníci, vzhledem k aktuální situaci, která nastala v důsledku šíření nákazy koronaviru COVID 19 bylo rozhodnuto, že I. ročník Me...    >>>

19.03.2020
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti, vzhledem k platným nařízením vlády funguje sekretariát KAR v omezeném režimu. Veškeré požadavky zasílejte elektronicky na matto...    >>>

09.03.2020
Vážení a milí kolegové, studenti, akademičtí pracovníci, srdečně Vás zveme na I. Mezinárodní studentskou antropologicko- archeologickou konferenci. Díky spolupráci Faculty of ...    >>>

20.02.2020 <<<
Vážení studenti,

v rámci projektu INTER-EXCELLENCE (Socioekonomické prostory překračují hranice
Archeologické studie města na bavorsko-české hranici), který řeší Katedra archeologie ZČU spolu s Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit Univerzity v Bamberku (https://www.uni-bamberg.de/amanz/) Vás chceme pozvat na archeologický výzkum historického města Bärnau a jeho zázemí.

V návaznosti na naši dlouholetou spolupráci s lokálním ArchaeoCentrem Čechy-Bavorsko jsme se letos pustili do vykopávek a průzkumů (https://www.archaeocentrum.eu/archaeocentrum-bayern-boehmen).

Ve dnech od 9. března do 3. dubna 2020 je příležitost podílet se na archeologickém výzkumu městského domu Ackerbürgerhaus, kde má vzniknout muzeum a pivovar. Vykopávky vedené německou stranou budou exkluzivně přístupné pouze pro 1 až 2 studenty z KAR ZČU, podmínkou je znalost buď Nj nebo Aj, protože kolegové neovládají Čj (https://www.ackerbuergerhaus-baernau.de/).

Paralelně bude probíhat průzkum okolí města s akcentem na poznání jeho hospodářského zázemí a výzkum Zlaté cesty. Na průzkum krajiny se bude jezdit po dobu vykopávek, a to nepravidelně z Plzně.

Pakliže máte zájem o ochutnávku německé archeologie a chopit se příležitosti, neváhejte kontaktovat řešitele projektu! Mnohé varianty prací a zábavy se na Zlatavé cestě mezi metropolemi piva (Plzeň - Bamberk) dají určitě domluvit. Kontaktní email: preusz@kar.zcu.cz

S pozdravem, řešitel projektu Mgr. et Mgr. Michal Preusz, Ph.D.


11.02.2020
Vazene kolegyne, vazeni kolegove, zde info k aktuálnímu dětí v Bärnau a vznikajicimu Kompetencnimu centru pro tradicni remeslo a historicke stavebni techniky. https://www.plzensky-kraj....    >>>

 

Charakteristika

Katedra archeologie zajišťuje výuku archeologie, zejména archeologie pravěku, středověku a novověku. Řada vyučujících patří mezi naše špičkové vědecké pracovníky. Cílem výuky archeologie na ZČU je výchova vysokoškoláků na základě archeologie. Absolventi mají získat hluboké vědomí o artefaktovém dědictví minulosti a jeho významu pro současné lidstvo a současně si osvojit řadu znalostí a dovedností, které jiné společenskovědní obory neposkytují (rozsáhlé použití počítačového softwaru, například databází a geografických informačních systémů, použití GPS, digitální fotografie, leteckého snímkování atd.). Jedním z cílů je také výchova specialistů pro práci v archeologii a příbuzných disciplínách a příprava studentů pro další vzdělávání v archeologii.

Katedra archeologie vytváří badatelské centrum v podobě obdobné západoevropským univerzitám. Rozvíjí základní výzkum v teoretické i terénní archeologii, řeší problémy archeologické metodologie, prostorové a nedestruktivní archeologie, vytváření komplexních archeologických databází a zpracování prostorových archeologických dat s využitím geografických informačních systémů.

Kontakt

  • Telefon: 377635101
  • Fax: 377635102

Adresa:
  • Sedláčkova 15, 30614 PlzeňZpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.