Katedra archeologie (KAR)

vedoucí:
  doc. PhDr. Pavel VAŘEKA Ph.D.
vareka@kar.zcu.cz Sedláčkova 15
30614 Plzeň
Tel: 377635101
Fax: 377635102
http://www.kar.zcu.cz
zástupce vedoucího:
  PhDr. Josef HLOŽEK Ph.D.
j.hlozek@post.cz, hlozek@kar.zcu.cz
tajemnice:
  Mgr. Sabina MATTOVÁ Ph.D.
mattova@kar.zcu.cz
sekretářka:
   Hana KROPÁČOVÁ VESELÁ
veselah@kar.zcu.cz

Aktuálně

21.05.2020
Vážené studentky, studenti, věnujte prosím pozornost přiloženému sdělení. S pozdravem Josef Hložek...    >>>

21.05.2020
Žádám studenty, kteří přistoupí k řádnému termínu státní závěrečné zkoušky v červnu 2020 o provedení kontroly všech absolvovaných předmětů v systému, nejpozději však do ...    >>>

20.05.2020
Přijímací řízení do doktorského studijního programu archeologie se přesouvá na začátek září, přihlášky je třeba podat do konce července (pokyny k přijímacímu řízení viz https...    >>>

07.05.2020
Vážení, v rámci archeologických terénních praxí (KAR/TER1, KAR/TER2, KAR/TEP1, KAR/EV1D, KAR/EV2D), které budou probíhat od 30.6. do 9. 8. 2020 na katastru zaniklé vsi Libkovice (okr. Mo...    >>>

29.04.2020
Milé studentky, studenti, bakalářské a magisterské SZZ se budou konat ve dnech 29. a 30.6. S ohledem na vývoj situace bude přesný harmonogram konání SZZ upřesněn cca týden před jejich...    >>>

06.04.2020
Milé studentky, studenti, věnujte prosím pozornost rozhodnutí děkana č. 1D/2020 o specifikaci požadavků na odevzdání vysokoškolských kvalifikačních prací, resp. bakalářských a di...    >>>

03.04.2020 <<<

Milé studentky, studenti,

stále se předpokládá, že státní závěrečné zkoušky (SZZ) budou konány prezenční formou. Termín konání SZZ prozatím nebyl stanoven. Předpokládá se však, že by se SZZ měly uskutečnit (podle situace) na konci června, nebo na počátku července letošního roku. Kvalifikační práce budou v tomto akademickém roce odevzdávány pouze v elektronické podobě. Závěrečnou práci v tištěné podobě studenti odevzdají až před státní závěrečnou zkouškou. Termín odevzdání kvalifikačních prací se vzhledem k vzniklé situaci posouvá na 22. 5. 2020.

S pozdravem

Josef Hložek01.04.2020
FF ZČU prodloužila lhůtu pro podání přihlášky ke studiu na 30.dubna 2020. ...    >>>

 

Charakteristika

Katedra archeologie zajišťuje výuku archeologie, zejména archeologie pravěku, středověku a novověku. Řada vyučujících patří mezi naše špičkové vědecké pracovníky. Cílem výuky archeologie na ZČU je výchova vysokoškoláků na základě archeologie. Absolventi mají získat hluboké vědomí o artefaktovém dědictví minulosti a jeho významu pro současné lidstvo a současně si osvojit řadu znalostí a dovedností, které jiné společenskovědní obory neposkytují (rozsáhlé použití počítačového softwaru, například databází a geografických informačních systémů, použití GPS, digitální fotografie, leteckého snímkování atd.). Jedním z cílů je také výchova specialistů pro práci v archeologii a příbuzných disciplínách a příprava studentů pro další vzdělávání v archeologii.

Katedra archeologie vytváří badatelské centrum v podobě obdobné západoevropským univerzitám. Rozvíjí základní výzkum v teoretické i terénní archeologii, řeší problémy archeologické metodologie, prostorové a nedestruktivní archeologie, vytváření komplexních archeologických databází a zpracování prostorových archeologických dat s využitím geografických informačních systémů.

Kontakt

  • Telefon: 377635101
  • Fax: 377635102

Adresa:
  • Sedláčkova 15, 30614 PlzeňZpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.