Katedra archeologie (KAR)

vedoucí:
  doc. PhDr. Pavel VAŘEKA Ph.D.
vareka@kar.zcu.cz Sedláčkova 15
30614 Plzeň
Tel: 377635101
Fax: 377635102
http://www.kar.zcu.cz
zástupce vedoucího:
  PhDr. Josef HLOŽEK Ph.D.
j.hlozek@post.cz, hlozek@kar.zcu.cz
tajemnice:
  Mgr. Sabina MATTOVÁ Ph.D.
mattova@kar.zcu.cz
sekretářka:
   Hana KROPÁČOVÁ VESELÁ
veselah@kar.zcu.cz

Aktuálně

21.05.2020
Vážené studentky, studenti, věnujte prosím pozornost přiloženému sdělení. S pozdravem Josef Hložek...    >>>

21.05.2020
Žádám studenty, kteří přistoupí k řádnému termínu státní závěrečné zkoušky v červnu 2020 o provedení kontroly všech absolvovaných předmětů v systému, nejpozději však do ...    >>>

20.05.2020
Přijímací řízení do doktorského studijního programu archeologie se přesouvá na začátek září, přihlášky je třeba podat do konce července (pokyny k přijímacímu řízení viz https...    >>>

07.05.2020 <<<
Vážení,

v rámci archeologických terénních praxí (KAR/TER1, KAR/TER2, KAR/TEP1, KAR/EV1D, KAR/EV2D), které budou probíhat od 30.6. do 9. 8. 2020 na katastru zaniklé vsi Libkovice (okr. Most), si prosím vyberte z následujících dvou termínů. První termín je od 29.6. do 17.7.2020. Druhý termín je od 20.7. do 7.8.2020. Vybraný termín oznamte P. Netolickému na e-mail: pet01@kar.zcu.cz do 15.5.2019. Pokud si nevyberete termín do 15.5.2020, bude Vám přidělen garantem oboru doc. PhDr. Pavlem Vařekou, Ph.D. V případě, že dojde k nerovnoměrnému rozložení osob v rámci termínů, budou upřednostněni Ti, kteří se přihlásí nejdříve.

Přeji hezký den a pevné zdraví

V úctě

Petr Netolický


29.04.2020
Milé studentky, studenti, bakalářské a magisterské SZZ se budou konat ve dnech 29. a 30.6. S ohledem na vývoj situace bude přesný harmonogram konání SZZ upřesněn cca týden před jejich...    >>>

06.04.2020
Milé studentky, studenti, věnujte prosím pozornost rozhodnutí děkana č. 1D/2020 o specifikaci požadavků na odevzdání vysokoškolských kvalifikačních prací, resp. bakalářských a di...    >>>

03.04.2020
Milé studentky, studenti, stále se předpokládá, že státní závěrečné zkoušky (SZZ) budou konány prezenční formou. Termín konání SZZ prozatím nebyl stanoven. Předpokládá se v...    >>>

 

Charakteristika

Katedra archeologie zajišťuje výuku archeologie, zejména archeologie pravěku, středověku a novověku. Řada vyučujících patří mezi naše špičkové vědecké pracovníky. Cílem výuky archeologie na ZČU je výchova vysokoškoláků na základě archeologie. Absolventi mají získat hluboké vědomí o artefaktovém dědictví minulosti a jeho významu pro současné lidstvo a současně si osvojit řadu znalostí a dovedností, které jiné společenskovědní obory neposkytují (rozsáhlé použití počítačového softwaru, například databází a geografických informačních systémů, použití GPS, digitální fotografie, leteckého snímkování atd.). Jedním z cílů je také výchova specialistů pro práci v archeologii a příbuzných disciplínách a příprava studentů pro další vzdělávání v archeologii.

Katedra archeologie vytváří badatelské centrum v podobě obdobné západoevropským univerzitám. Rozvíjí základní výzkum v teoretické i terénní archeologii, řeší problémy archeologické metodologie, prostorové a nedestruktivní archeologie, vytváření komplexních archeologických databází a zpracování prostorových archeologických dat s využitím geografických informačních systémů.

Kontakt

  • Telefon: 377635101
  • Fax: 377635102

Adresa:
  • Sedláčkova 15, 30614 PlzeňZpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.