Katedra archeologie (KAR)

vedoucí:
  doc. PhDr. Pavel VAŘEKA Ph.D.
vareka@kar.zcu.cz Sedláčkova 15
30614 Plzeň
Tel: 377635101
Fax: 377635102
http://www.kar.zcu.cz
zástupce vedoucího:
  PhDr. Josef HLOŽEK Ph.D.
hlozek@kar.zcu.cz
tajemnice:
  Mgr. Sabina MATTOVÁ Ph.D.
mattova@kar.zcu.cz
sekretářka:
   Hana KROPÁČOVÁ VESELÁ
veselah@kar.zcu.cz

Aktuálně

27.08.2021
Vážené studentky, vážení studenti, v příloze naleznete harmonogram SZZ, které se budou konat 2. 9. v laboratořích KAR - SO 128 (Sedláčkova 38, Plzeň). S pozdravem Josef Hložek...    >>>

05.08.2021 <<<
Vážené kolegyně a kolegové,

přihlášky k přijímacímu řízení do doktorského studia podávejte pouze elektronicky na webu FF ZČU (https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Doctoral-studies/) do 31. 8. 2021 (postup viz příloha, další informace o doktoském studiu jsou dostupné na https://kar.zcu.cz/phd.php).

Přijímací řízení do doktorského studijního programu archeologie proběhne v týdnu od 13. 9. 2021 (přesný termín bude ještě upřesněn) v prostorách KAR FF ZČU (Sedláčkova 15, 4. patro).

V případě dotazů pište na chrousto@kar.zcu.cz.

Luboš Chroustovský
word.gif04_prijimacky_postup-pri-prihlasovani_2021.doc

02.08.2021
Vážené studentky, vážení studenti, podzimní bakalářské a magisterské závěrečné zkoušky se budou konat dne 2.9.2021. Harmohogram SZZ bude zveřejněn cca týden před jejich konání...    >>>

 

Charakteristika

Katedra archeologie zajišťuje výuku archeologie, zejména archeologie pravěku, středověku a novověku. Řada vyučujících patří mezi naše špičkové vědecké pracovníky. Cílem výuky archeologie na ZČU je výchova vysokoškoláků na základě archeologie. Absolventi mají získat hluboké vědomí o artefaktovém dědictví minulosti a jeho významu pro současné lidstvo a současně si osvojit řadu znalostí a dovedností, které jiné společenskovědní obory neposkytují (rozsáhlé použití počítačového softwaru, například databází a geografických informačních systémů, použití GPS, digitální fotografie, leteckého snímkování atd.). Jedním z cílů je také výchova specialistů pro práci v archeologii a příbuzných disciplínách a příprava studentů pro další vzdělávání v archeologii.

Katedra archeologie vytváří badatelské centrum v podobě obdobné západoevropským univerzitám. Rozvíjí základní výzkum v teoretické i terénní archeologii, řeší problémy archeologické metodologie, prostorové a nedestruktivní archeologie, vytváření komplexních archeologických databází a zpracování prostorových archeologických dat s využitím geografických informačních systémů.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Profesoři
prof. PhDr. Martin GOJDA, CSc., DSc. gojda@kar.zcu.cz, martin.gojda@seznam.cz 5109
prof. Mgr. Jiří MACHÁČEK, Ph.D. machacek@phil.muni.cz
prof. PhDr. Václav MATOUŠEK, CSc.
Docenti
doc. PhDr. František GABRIEL, Ph.D. frgabr@kar.zcu.cz 5100
Doc. Mgr. Ondřej CHVOJKA, Ph.D. chvojkao@kar.zcu.cz,chvojka@muzeumcb.cz
Doc. Mgr. Lenka LISá, Ph.D. lisa@gli.cas.cz
Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D. moliva@mzm.cz
doc. PhDr. Vladimír SALAČ, CSc. salac@arup.cas.cz
doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D. vareka@kar.zcu.cz 5113,5150
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Ing. Jan Anderle J.ANDERLE@VOLNY.CZ
PhDr. Michal BUREŠ, Ph.D. bures-michal@volny.cz
Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D. capekla@kar.zcu.cz, capekla.st@gmail.com 5169
PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D. dreslerova@arup.cas.cz
PhDr. Zlata GERSDORFOVÁ gersdorf@kar.zcu.cz 5146
Mgr. Aneta Marta GOłęBIOWSKA-TOBIASZ
Ing. Pavel HLAVENKA hlavenka@kar.zcu.cz
PhDr. Josef HLOŽEK, Ph.D. hlozek@kar.zcu.cz 5145
Mgr. Luboš CHROUSTOVSKÝ, Ph.D. chrousto@kar.zcu.cz 5150
PhDr. Petr Juřina, Ph.D. jurina@archaia.cz
Mgr. Petr Kočár kocar@arup.cas.cz
PhDr. Petr KRIŠTUF, Ph.D. pkristuf@kar.zcu.cz 5163
RNDr. Roman KŘIVÁNEK, Ph.D. krivanr@kar.zcu.cz, krivanek@arup.cas.cz
Mgr. Jan Mařík, Ph.D. marik@arup.cas.cz
PhDr. Petr MENŠÍK, Ph.D. pmensik@kar.zcu.cz 5112
Mgr. et Mgr. Michal PREUSZ, Ph.D. preusz@kar.zcu.cz 5169
Mgr. Lenka STARKOVÁ, Ph.D. lstarkov@kar.zcu.cz 5126
Mgr. Atilla VATANSEVER atillav@kar.zcu.cz
Doktorandi
Mgr. Luboš HOBL, Ph.D. hobll@kar.zcu.cz 5110
Mgr. Hana HRUBÁ hanka11@students.zcu.cz 5118
Mgr. Jan KAŇKA radclife@students.zcu.cz 5118
Mgr. Eliška NOVÁKOVÁ ventrub@students.zcu.cz 5118
Mgr. Milan PROCHÁZKA mprochi@kar.zcu.cz 5172

Kontakt

  • Telefon: 377635101

Adresa:
  • Sedláčkova 15, 30614 PlzeňZpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.