Výzkumná a odborná činnost

[2022]

Výzkumné projekty

8F18004 - JPICH Heritage in Changing Environments
Řešitel na KAR:   doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2022

Rozvojové a vzdělávací projekty

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002686 - Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví (DONOTE)
Řešitel na FEK:   Mgr. Luboš CHROUSTOVSKÝ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2017-2022