Vynikající studenti převzali stipendia

Časopis Castellologica bohemica

Aktuálně

O nás

Castellologica bohemica je recenzované periodikum vydávané od roku 1989 ve spolupráci s větším počtem partnerů (zejména Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i, Společnost přátel starožitností), které je zaměřené na široké spektrum problematiky opevněných, zejména středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Vychází jednou za rok.

Personální obsazení

Dokumenty a důležité odkazy


Kontakt