doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.

Fotografie
vedoucí katedry archeologie
předseda vědeckého výboru konference CABE
vyučující katedry archeologie
 
e-mail vareka@kar.zcu.cz
telefon  377635113,5150
konzultační/úřední hodiny  Út 13:00 - 14:00, SP 406
St 13:00 - 14:00, SP406, úřední hodiny
kancelář  SP416

Výzkumná a odborná činnost

Specializace

Archeologie středověku a novověku, Tradiční kultura středověku a novověku, Středověké a novověké osídlení, vesnická sídla, Archeologie domu, Metody terénního archeologického výzkumu

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty