doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.

vedoucí katedry archeologie
vyučující katedry archeologie
vědecko-výzkumný pracovník
vědecko-výzkumný pracovník
vědecko-výzkumný pracovník

e-mail vareka@kar.zcu.cz
telefon  377635113,5150
konzultační/úřední hodiny  St 13:00 - 14:00, SP406, úřední hodiny
kancelář  SP416

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Specializace

Archeologie středověku a novověku, Tradiční kultura středověku a novověku, Středověké a novověké osídlení, vesnická sídla, Archeologie domu, Metody terénního archeologického výzkumu

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.