Výzkumná a odborná činnost

Rozvojové a vzdělávací projekty

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002686 - Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví (DONOTE)
Řešitel na KAR:   Mgr. Luboš CHROUSTOVSKÝ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2017-2022

ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko - Chránit a sdílet společný kulturní prostor
Řešitel na KAR:   doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Poskytovatel:     ERDF
Období řešení:   2017-2019

CZ.1.07/2.3.00/20.0036 - Strategie archeologického výzkumu v Evropě
Řešitel na KAR:   Doc. PhDr. Ladislav ŠMEJDA, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2011-2014

CZ.1.07/2.4.00/17.0056 - Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního dědictví
Řešitel na KAR:   Doc. PhDr. Ladislav ŠMEJDA, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2011-2014

F1412/2012/F5a - Prezentace a zpřístupnění archeologické srovnávací sbírky pro potřeby studia archeologie
Řešitel na KAR:   PhDr. Petr KRIŠTUF, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2012

F0898/2005/F5d - Využití archivních dokumentů v multimediální výuce archeologie
Řešitel na KAR:   Doc. PhDr. Ladislav ŠMEJDA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

F1288/2004/F5 - Inovace výuky nedestruktivních metod archeologického výzkumu
Řešitel na KAR:   Doc. PhDr. Ladislav ŠMEJDA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT